Ny i NCK - Træning » Rollefordeling
Rollefordeling

For at sikre en så god og sikker træningstur som muligt, vil der til hvert hold være en ansvarlig Kaptajn/Turleder, der har det overordnede ansvar for turens planlægning og gennemførelsen.
Der påhviler dog alle ryttere et INDIVIDUELT og KOLLEKTIVT ansvar for, at turen gennemføres så sikkert og så smidigt som overhovedet muligt. Derfor er det vigtigt, at alle ryttere KENDER, ACCEPTERER og LØSER de opgaver der er i forbindelse med hver enkelt træningstur.
Kaptajn/Turleder
 • Kaptajnen/Turlederen er holdets leder og er ansvarlig for hele turens planlæggelse, gennemførelse og hele holdets adfærd under turen.
 • Kaptajnen/Turlederen skal sikre, at alle kører efter de forudsætninger der er defineret for det pågældende hold, f.eks turens længde, hastighed, opvarmning og træningspas.
 • Kaptajnen/Turlederen møder op i god tid før start og orienterer om turen indhold, hvor turen går hen og hvor lang tid turen forventes at tage.
 • Bliver en Kaptajn/Turlederen forhindret i at møde, skal vedkommende sikre, at der er en afløser.
 • Kaptajnen/Turlederen skal sikre, at alle rytterne på holdet følger klubbens adfærdskodeks og at holdet fungerer socialt sammen.
 • Kaptajnen/Turlederen kan og skal påpege uhensigtsmæssig cykeladfærd, og KAN og SKAL give anvisninger på, hvilken adfærd der ønskes. 
 • Kaptajnen/Turlederen sørger for indlæggelse af træningspas på turen og efterfølgende opsamling.
 • Kaptajnen/Turlederen foretager sammen med holdet, en evaluering af turen, inden holdet skilles.
Rytter
 • Den enkelte rytter skal sikre sig, at vedkommende vælger det rette hold at træne med den pågældende dag. Det påhviler den enkelte rytter et stort eget ansvar for, at være relastisk i forhold at vurdere sine egne cykelmæssige evner den pågældende dag. Det er ikke altid, at evne og lyst stemmer overns med hinanden.
 • Den enkelte rytter SKAL altid uden tøven og med øjeblikkelige accept følge Kaptajnens/Turlederen anvisninger.
 • Den enkelte rytter skal aktivt medvirke til, at nye medlemmer føler sig velkomne i klubben og får den korrekte støtte og opbakning til at lære god cykeladfærd.
 • Alle ryttere skal sikre god og rettidig kommunikation. Alle de givne kommandoer skal gentages"frem og tilbage" gennem holdet, så alle ved hvornår der skal drejes, standses o.s.v.
 • Ønsker en rytter at forlade holdet ude på turen, skal Kaptajnen/Turlederen informeres forinden. 
 • Ryttere der ikke følger Kaptajnen/Turlederen anvisninger gentagne gange, kan få besked på at forlade holdet og fortsætte turen alene.
 • Ved defekt skal Kaptajnen/Turlederen straks orienteres. Kaptajnen/Turlederen beslutter, hvordan turen efterfølgende skal fortsætte.
 
Klik her for at få dit eget GoMINIsite