Ny i NCK - Træning » Holdkørsel
Holdkørsel
 
Gode råd til sikker holdkørsel
Sikkerheden er vores højeste prioritet i NCK. Vi skal med alle midler undgå uheld på vores træningsture.
Det er ikke uden risiko at cykle sammen på store hold. Jo større hold, jo hurtigere vi cykler og jo tættere vi cykler sammen, jo større er risikoen for uheld. Derfor er det vigtigt, at alle medlemmer i NCK kender og accepterer reglerne for, hvordan vi cykler sammen. Samtidig er det også vigtigt, at alle medlemmer øver sig på at opnå de tekniske færdigheder der er nødvendige for at begå sig sikkert på et stort hold. 
Vi skal alle have sikker adfærd "ind på rygraden", så vi alle reagerer på den samme mest hensigtsmæssige måde når vi cykler sammen.
Cykling i NCK er en holdsport. Det betyder, at vi alle er afhængige af, hvordan den enkelte rytter opfører sig på holdet. Én enkelt rytter der ikke overholder de skrevne og uskrevne regler, kan medføre uheld der rammer andre på holdet. 
Vi har her samlet nogle gode råd til, hvordan du skal opføre dig på holdet, når du er ude at cykle sammen med NCK.
God læselyst.
 
Placer dig korrekt på vejen
Når vi cykler sammen på et større hold, kommer vi i sagens natur til at fylde en del på vejen. Ofte mere end vores medtrafikanter synes om. Selvom vi har loven på vores side når vi cykler 2 og 2 (paradekørsel), er vi ofte årsag til, at en del bilister synes vi alligevel fylder alt for meget.
Derfor er det vigtigt, at vi cykler så langt til højre på vejen som overhovedet muligt. Når vi så samtidig cykler "styr ved styr", fylder vi så lidt på vejen som vi overhovedet kan.
Når vi kører ligeud af vejen, er det ikke så svært at holde sig i højre side af vejen, men i forbindelse med venstresving, er der ofte en tendens til, at vi trækker til venstre på vejen - ud mod midten. Derved kommer vi til at fylde alt for meget - ofte hele vejen, og derved opstår der en en høj risiko for at blive ramt af modkørende biler, der af naturlige grunde ikke kan se os på grund af svinget. Det er vigtigt, at vi i disse tilfælde sørger for at køre igennem svinget, ved at holde os helt til højre på vejen - både de forreste og de bagerste. Vi skal holde vores bane i højre side af vejen gennem hele svinget.
Engang imellem er vejen smal, der er optrukkede linjer eller der er meget trafik. I disse tilfælde er vi "til væsentlig gene". Det betyder, at vi ikke længere har ret til at cykle 2 x 2. Derfor skal vi i disse situationer cykle 1 x 1 (på 1 række).
Vi skal altid tilpasse vores køreform og hastighed til de aktuelle forhold.
Vores sikkerhed kommer altid i første række. Det hjælper ikke at ligge på sygehuset og have ret.

 
Kommuniker og giv signaler i god tid
Klar og tydelig kommunikation og signalgivning frem og tilbage i gruppen, er en nødvendig forudsætnng for at cykle sikkert sammen. Derfor er det vigtigt, at alle bliver bekendte med, hvilke signaler der bliver givet på holdet, uanset om det gælder ”bagfra”, ”til venstre” eller ”grus" . Alle signaler skal med det samme gentages frem og tilbage på holdet, så alle kan høre, se og dermed forstå signalet. Signaler skal gives så tidligt som overhovedet muligt, så alle har mulighed for at reagere hensigtsmæssigt i den aktuelle situation.
Når Kaptajnen/Turlederen giver et signal, og vedkommende f.eks. cykler bagerst på holdet, kan det være svært for Kaptajnen/Turlederen at vurdere, om de forreste har hørt og forstået signalet f.eks. ”til venstre næste vej". Derfor er det et krav, at de 2 forreste straks markerer, ved at række venstre hånd op og samtidig råber "til venstre" for at markere og kvittere, at de har hørt og forstået signalet. 
De forreste ryttere har pligt til at gøre resten af holdet opmærksom på væsentlige og mulige farlige forhindringer, såsom parkerede biler, huller i vejen, sten på vejen, modkørende trafik osv.
Selvom det er de forreste og bagerste på holdet, der primært skal holde øje med trafikken og forhindringer, skal alle andre ryttere naturligvis selv hele tiden være 100% opmærksomme på hvad der sker, så alle cykler så forudseende som overhovedet muligt. Sikker cykling betyder, at vi skal bruge hovedet hele tiden og holde koncentrationen - fra start til slut.
Accelerer roligt og behersket
Alle accelerationer på holdet skal ske glidende og langsomt - aldrig i ryk. Det gælder, uanset om det er for at komme til 1. position eller det drejer sig om at lukke et hul til den forankørende. Tænk hele tiden på, at der cykler en anden rytter lige bag ved dig, og at vedkommende er 100% afhængig af den måde du cykler på. Undgå at skrue tempoet op når du cykler fra 2. til 1. position på holdet. Det gælder om at holde et jævnt tempo på holdet, så vi undgår unødvendige opbremsninger og accelerationer.
Hvis der pludselig opstår et hul foran dig, så luk det stille og roligt. Undgå pludselige accelerationer der skaber et nyt hul bagved dig. Det kan naturligvis ikke undgås, at der opstår huller på holdet i forbindelse med sving, ved lysreguleringer, op af bakker, nedkørsler osv., men her gælder det om at samle holdet igen ved at de forreste cykler lidt langsommere, og de bagerste jævnt og glidende cykler op til de forreste.
Hold et jævnt tempo og pedaltråd
En af nøglerne til sikker cykling på holdet er et jævnt tempo med konstant og glidende pedaltråd. På den måde, undgår vi pludselige temposkift, og derved undgår vi også unødvendige opbremsninger. Træd med en ensartet jævn pedalrytme når du cykler frem til forreste position, og hold rytmen og farten, når du kommer ud i vinden, indtil du igen trækker ind og giver plads til den næste.

 
Hold jævnt tempo ved stående kørsel
En af mest farlige situationer på et hold opstår, når en rytter pludselig rejser sig op på cyklen. Den bagvedkørende oplever typisk, at den forankørende lige pludselig står stille eller nærmest cykler baglæns et kort øjeblik. Når du skal rejse dig op, så træd lige et par hurtige omgange i pedalerne så du får lidt ekstra fart på cyklen, INDEN du rejser dig op. Vær opmærksom på, at du ikke cykler ind i den forankørende. Det er meget generende for de bagvedkørende,  hvis en rytter foran i stående position ”hugger” frem og tilbage. Sørg for at cykle med et jævnt tråd når du står op, og undgå samtidig at "vugge fra side til side", så du ikke er til fare for vedkommende ved siden af dig.
 
Roter roligt, hold afstand og hold din plads
Uanset om vi cykler på 1 eller 2 rækker, skal vi sørge for en glidende og sikkert rotation af de forankørende. Den inderste række tager lidt af farten, og den forreste rytter i den yderste række trækker ind foran og holder sin hastighed.
Når vi f.eks. kører paradekørsel, er det vigtigt, at vi holder vores bane og ikke fortager pludselige baneskift. Hold den afstand til den forankørende, som du føler dig tryg ved, f.eks. 20 - 40 cm. Sørg for at cykle lige bagved den forankørendes hjul - kør i hjulsporet, og IKKE oppe på siden af vedkommende. Hvis du gør det, er der en meget stor risiko for styrt.
Hvis der er meget vind, roterer vi oftere, d.v.s. der tages føringer af f.eks. 2-300 metes længde. Hvis der ikke er så meget vind, kan vi tage længere føringer.
 
Vis hensyn til de svageste
Når vi cykler sammen, skal det foregå, så alle på holdet kan følge med, d.v.s. alle ryttere tager hensyn til dem der har de "dårligste ben" netop den dag. De ryttere, der ikke har så mange kræfter den pågældende dag, tager kun korte og få føringer. Ved paradekørsel, hvor alle på skift kommer til at tage føringer, skal de svageste ryttere relativt hurtigt trække ind til højre i 1. position, og derved tage en kort føring.
Efter sving, skal der accelereres stille og roligt, for ikke at "sprænge" holdet og derved lægge yderligere pres på de svageste på holdet. 
 
Tag medansvar - hjælp hinanden til at blive dygtigere
Cykling i NCK er en holdsport. Vi cykler sammen som hold og vi hjælper hinanden som hold.
Det er legalt og meget vigtigt, at de mest erfarne og dygtige ryttere hjælper de mere uerfarne ryttere, således eventuelle fejl undgås. Vi skal på en pæn måde fortælle hinanden, at f.eks. den sidste hårde nedbremsning ikke var så smart eller at vedkommende accelerer for kraftigt i sine føringer. Væsentlige og risikofyldte fejl skal påpeges og korrigeres med det samme. Kun på den måde bliver vi bedre til at cykle sammen. Usikker og urutineret kørsel en sikkerhedsrisiko for os alle. Derfor er det vigtigt, at vi alle tager et medansvar for at hjælpe hinanden til at blive dygtigere.
 
Klik her for at få dit eget GoMINIsite