Ny i NCK - Træning » Adfærdskodeks
Adfærdskodeks
NCK’s overordnede kodeks for god cykeladfærd er 
”Jeg kører ordentligt” 
Med dette kodeks vil NCK signalere og slå fast overfor klubbens medlemmer, sponsorer, andre klubber og øvrige omgivelser, at ALLE medlemmer i NCK har det sammen overordnede adfærdskodeks. Det enkelte medlem har et eget selvstændigt og individuelt ansvar for at leve op til afdærdskodekset. Overholdelse af adfærdskodekset er den enkelte rytters  berettigelse til at være medlem i NCK, derfor   
”Jeg kører ordentligt”   
NCK ønsker, at alle klubbens medlemmer får så gode cykeloplevelser som overhovedet muligt. Det skal ske gennem den måde vi opfører os på når vi cykler rundt, uanset om det er på landevejen eller i skoven. Vi SKAL et eget personligt ansvar for vores egen adfærd, og vi skal tage et medansvar for andre medlemmers adfærd på det respektive hold. Vi cykler med respekt for den trafik vi færdes i; med respekt for alle andre trafikanter; med respekt for den natur vi kører i; med respekt for medlemmernes individuelle ønsker og formåen og sidst men ikke mindst, vi respektere naturligvis færdselsloven - det er IKKE til diskussion.
 
Sikkerhed
Sikkerhed skal ved hver træning være i fokus og vi skal for enhver pris undgå uheld. Derfor er det vigtigt, at alle ryttere kender og accepterer nedenstående regler, og at de overholdes – hver en eneste gang.
Det overordnede ansvar for sikkerheden på hver tur ligger hos Kaptajnen/Turlederen, men alle ryttere har et stort eget individuelt ansvar og holdet et kollektivt ansvar for, at turene forgår så sikkert og trygt som overhovedet muligt. Vi skal køre sikkert, deciplineret og alle aftaler skal altid holdes.
Derfor:
Vi overholder altid færdselsloven - også kørsel på cykelstier.
 • Vi kører altid med cykelhjelm. INGEN CYKELHJELM = INGEN CYKELTUR.
 • Vi viser aktiv hensyn overfor alle andre trafikanter.
 • Vi signalerer positivt til andre trafikanter, at vi har set dem og at vi tager hensyn til dem, f.eks. fodgængere, heste, modkørende og overhalende biler.
 • Vi kører efter forholdene og tilpasser vores hastighed og køreform.
 • Vi signalerer i god tid ved forhindringer forude f.eks. huller i vejen, holdende og modkørende biler.
 • Vi signalerer i god tid ved kryds og samler holdet når alle er kommet over.
 • Vi holder ordentlig afstand til hinanden og sørger for at undgå pludselige opbremsninger, pludselige baneskift og andet der kan skabe uro og medføre uheld.
 • Vi drikker og spiser når vi cykler bagest i gruppen.
Etik
I NCK er vi så heldige, at vi har et spændende og udfordrende terræn at cykle i. Det stiller krav til den måde vi cykler sammen på, og den måde vi hjælper hinanden på. Samtidig har vi også den smukkeste natur lige udenfor døren, og det er en natur vi i NCK vil værne om. 
Vi har en række sponsorer som støtter vores klub, og vi repræsenterer NCK, vores sponsorer og cykelsporten generelt, når vi cykler i vores klubtøj. Uanset om det er i klubregi eller ikke. Dårlig cykeladfærd må på intet tidspunkt kunne forbindes til NCK og vores sponsorer.

Derfor:
 • Vi undlader at provokere andre - vi hilser altid positivt og pænt på andre trafikanter.
 • Vi holder naturen ren – vi efterlader ikke affald af nogen art i naturen.
 • Vi samler holdet efter hver bakke, der skal ventes eller vendes om.
 • Vi hjælper hinanden og venter på hinanden ved uheld/defekt. 
 • Vi kører på de ”svagestes” præmisser.
 • Vi efterlader ingen alene ude på ruten. Alle skal med hjem i god behold.
Klik her for at få dit eget GoMINIsite